F. PÉREZ, s.l.

Avda. Sta. Margarita, 31

17480 – Roses

Tel. 972 25 47 57

roses@elecperez.com

ELECTRICITAT – FONTANERIA – EQUIPS INDUSTRIALS

MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS